Technikum Informatyczne
im. Macieja Płażyńskiego
w Pucku

Wychowawca klasy: Krystian Formella

Rok szkolny 2017/2018


Rok szkolny 2018/2019