Technikum Informatyczne im. Macieja Płażyńskiego w Pucku

Wychowawca klasy: Krystian Formella

Rok szkolny 2017/2018


Rok szkolny 2018/2019