Technikum Informatyczne im. Macieja Płażyńskiego w Pucku

O szkole


We wrześniu 2014 r. rozpoczęła swoją działalność nowoczesna szkoła średnia w Pucku. Technikum Informatyczne im. Macieja Płażyńskiego w Pucku jest niepubliczną placówką z uprawnieniami szkoły publicznej, której organem prowadzącym są Pozytywne Inicjatywy-Edukacja sp. z o.o. Nadzór pedagogiczny sprawuje Pomorski Kurator Oświaty. Nauka w niej jest całkowicie bezpłatna.

Szkoła przygotowuje uczniów do egzaminu, który potwierdzi kwalifikacje w zawodzie technik informatyk, a także do matury. Staramy się utrzymywać wysoki poziom nauczania i indywidualne podejście do każdego ucznia. Możemy pochwalić się wieloma sukcesami. Wszystkie egzaminy zawodowe mają wyniki znacznie powyżej średniej powiatu, województwa i kraju, a ich zdawalność jest zawsze na poziomie 100%. W 2019 szkoła zajęła pierwsze miejsce w województwie pomorskim w Rankingu Liceów i Techników organizowanym przez portal edukacyjny Perspektywy. W 2020 roku zostaliśmy na podium na miejscu drugim. Kolejny sukces szkoła odniosła w roku 2021, zajmując ponownie pozycję lidera wśród najlepszych techników na Pomorzu. W skali kraju uplasowaliśmy się na 20. miejscu. Rok później Technikum Informatyczne zajęło drugie miejsce w woj. pomorskim, natomiast w tym roku ponownie zajęliśmy miejsce pierwsze.

Technikum Informatyczne im. Macieja Płażyńskiego w Pucku to również dobrze wyposażona placówka, uczniowie odbywają zajęcia w salach przeznaczenia ogólnego oraz pracowniach przedmiotów zawodowych: systemów operacyjnych, aplikacji internetowych i baz danych, lokalnych sieci komputerowych, urządzeń techniki komputerowej. Wyposażenie każdego z pomieszczeń stanowią komputery PC oraz Apple iMac.

Realizowane w szkole programy wychowawczy i profilaktyki są dostosowane do potrzeb uczniów i uwzględniają potrzeby środowiska, w którym funkcjonuje szkoła. Stosowane przez nauczycieli metody pomagają uczniom w zdobywaniu i utrwalaniu wiedzy. W czasie zajęć wykorzystuje się wiadomości z innych przedmiotów i różnych dziedzin życia. Uczniowie odnoszą sukcesy w licznych konkursach, projektach; angażują się w wolontariat. Nauczyciele w swojej pracy często posługują się nowoczesnymi środkami dydaktycznymi, kształcą u uczniów umiejętności przydatne w kolejnych etapach edukacji oraz na rynku pracy. Rodzice angażują się w działania szkoły, współuczestniczą w podejmowaniu decyzji dotyczących jej funkcjonowania.

Nasza wyspecjalizowana kadra pedagogiczna dba o wszechstronny rozwój każdego ucznia, wspiera uczniów na każdym polu ich zainteresowań. Uczniowie odnoszą sukcesy w licznych konkursach, projektach; angażują się w wolontariat. Poszczególne klasy uczestniczą w zajęciach na Politechnice Gdańskiej, na Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni oraz Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego.