Technikum Informatyczne im. Macieja Płażyńskiego w Pucku

Nasze sukcesy

Ranking Perspektyw

Od 2019 roku nasza szkoła zajmuje wysokie pozycje w ogólnopolskim Rankingu Liceów i Techników Perspektywy.

W województwie pomorskim cały czas znajdujemy się w czołówce najlepszych techników.

Zgodnie z postanowieniem Kapituły, technika zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz wyniki egzaminu zawodowego. Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec ocenianych szkół. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur oraz egzaminów zawodowych oraz System Informacji Oświatowej. W zestawieniach zostały zaprezentowane jedynie szkoły, które uzyskały najlepszą pozycję rankingową.

źródło: https://technika.perspektywy.pl/

Edukacyjna wartość dodana EWD

Metoda EWD to zestaw technik statystycznych pozwalających zmierzyć wkład szkoły w wyniki nauczania. By można ją zastosować, potrzebujemy wyników przynajmniej dwóch pomiarów osiągnięć szkolnych: na początku nauki w danej szkole i na jej zakończenie. Wskaźniki EWD należy traktować jako ważną informację zwrotną dla szkoły, wspierającą podejmowanie decyzji o kierunkach jej rozwoju.

źródło: https://ewd.edu.pl/

Poniżej przedstawiono porównanie EWD techników z powiatu puckiego w latach 2019-2023. Nasza szkoła znajduje się zawsze w pierwszej ćwiartce układu, co oznacza wysoki przyrost wiedzy naszych uczniów oraz wysokie wyniki egzaminów. Przedstawione wykresy opisują EWD w rozdzieleniu na przedmioty humanistyczne i matematyczno-przyrodnicze.

Wskaźnik dla lat 2019-2021

Wskaźnik dla lat 2020-2022

Wskaźnik dla lat 2021-2023

źródło: https://ewd.edu.pl/