Technikum Informatyczne im. Macieja Płażyńskiego w Pucku

Nasze sukcesy

Od 2019 roku nasza szkoła zajmuje wysokie pozycje w ogólnopolskim Rankingu Liceów i Techników Perspektywy.

Rok 2023 przyniósł nam kolejny sukces. Szkoła ponownie została najlepszym technikum w województwie pomorskim, a w kraju znaleźliśmy się na 28 miejscu.

Zgodnie z postanowieniem Kapituły, technika zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz wyniki egzaminu zawodowego. Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec ocenianych szkół. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur oraz egzaminów zawodowych oraz System Informacji Oświatowej. W zestawieniach zostały zaprezentowane jedynie szkoły, które uzyskały najlepszą pozycję rankingową.

źródło: https://technika.perspektywy.pl/