Technikum Informatyczne
im. Macieja Płażyńskiego
w Pucku


Nasi Absolwenci


Wychowawca: Monika Tomczak

2015 – 2019


Wychowawca: Roman Meina

2014 – 2018