Technikum Informatyczne im. Macieja Płażyńskiego w Pucku

Wychowawca klasy Ti: Agnieszka Kaźmierska

Rok szkolny 2020/2021