Technikum Informatyczne im. Macieja Płażyńskiego w Pucku

Wychowawca klasy: Karina Mazurek-Błażejewska