Technikum Informatyczne im. Macieja Płażyńskiego w Pucku


Małgorzata Oberzig

Dyrektor Szkoły

Nauczyciel matematyki

Ukończyła studia wyższe na Wydziale Matematyki Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku. Od wielu lat jest egzaminatorem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Matematyka to jej wielka pasja i fascynacja.


Krystian Formella

Wicedyrektor Szkoły

Nauczyciel matematyki i przedmiotów zawodowych

Absolwent Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej na kierunku matematyka o specjalnościach biomatematyka i bioinformatyka. Interesuje się zastosowaniem matematyki w medycynie, w szczególności przewidywaniem rozwoju chorób i epidemii.


Marcin Selke

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

Absolwent Akademii Pomorskiej w Słupsku, gdzie ukończył z wyróżnieniem studia magisterskie na kierunku Filologia Polska (nauczycielska). W trakcie dalszych studiów na Uniwersytecie Gdańskim zdobył uprawnienia do nauczania przedmiotów informatycznych na wszystkich poziomach kształcenia. Prywatnie fan Sherlocka Holmesa, miłośnik literatury kryminalnej, muzyki elektronicznej i rozrywki typu escape room. Interesuje się też tematyką IT, a w szczególności sferą hardware.


Roman Meina

Nauczyciel fizyki i przedmiotów zawodowych

Absolwent fizyki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Słupsku. W takcie studiów zdobył uprawnienia do nauczania informatyki w szkołach ogólnokształcących i zawodowych. Trener szkoleń informatycznych. Wieloletni pracownik sektora IT branży korporacyjnej.


Natalia Formella

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

Absolwentka informatyki na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Jej zainteresowania zawodowe skupiają się wokół inżynierii danych i tworzenia gier komputerowych.


Norbert Budzisz

Nauczyciel matematyki

Absolwent Politechniki Gdańskiej. W pracy z uczniami kieruje się sentecją Janusza Korczaka: „Dobry wychowawca nie wtłacza a wyzwala, nie ciągnie a wznosi, nie ugniata a kształtuje, nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje.”


Kinga Klebba

Nauczyciel geografii

Ukończyłam geografię, ze specjalnością Geografia fizyczna i kształtowanie krajobrazu na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz kurs pedagogiczny. Interesuję się historią i geografią Kaszub. Uwielbiam piesze i rowerowe wycieczki.


Anna Lesnau Wallis

Nauczyciel języka angielskiego

Ukończyłam Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Na uniwersytecie VanAmsterdam w Holandii brałam udział w projekcie dotyczącym przemian demograficznych i segregacji mniejszości narodowych w Londynie.Jestem także absolwentką City of Bristol College, United Kingdom, AATTechnician NVQ4.


Natalia Reske

Nauczyciel języka angielskiego

Jestem absolwentką filologii angielskiej i Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Toruniu oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaj Kopernika w Toruniu. Język angielski jest dla mnie przede wszystkim narzędziem służącym komunikacji, poznawaniu ludzi i świata, dlatego też w swojej pracy największy nacisk kładę na przyswojenie przez uczniów tej sprawności tak, aby nauka nie kojarzyła im się tylko z mozolnym zapamiętywaniem listy nowych słówek, ale ze zdobywaniem umiejętności, którą będą mogli wykorzystać w praktyce.


Katarzyna Rawicz-Stocka

Nauczyciel języka angielskiego

Jestem magistrem anglistyki o specjalności tłumaczeniowej. Oprócz literatury krajów anglosaskich do moich zainteresowań należą także kraje Dalekiego Wschodu, w szczególności kultura i język japoński


Halina Kacperek

Nauczyciel wiedzy o społeczeństwie

Jestem absolwentką Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku, gdzie uzyskałam tytuł magistra historii (specjalność nauczycielska ). Ukończyłam również studia podyplomowe w zakresie politologii na Uniwersytecie Gdańskim. Ponadto posiadam również uprawnienia do nauki przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie. Bardzo lubię pracę z młodzieżą i uczenie. Uważam, że historia jest nauczycielką życia. Uwielbiam również czytać książki i oglądać dobre filmy.


Przemysław Łockiewicz

Nauczyciel historii

Jestem absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego. Uzyskałem stopień doktora nauk humanistycznych oraz licencjat z filologii klasycznej o specjalności cywilizacja śródziemnomorska. Wykładam również na Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Moją pasją jest historia, socjologia oraz języki starożytne. Lubię podróżować i poznawać zabytki antycznych kultur.


Robert Kanaan

Nauczyciel wiedzy o kulturze, historii sztuki i muzyki

Kompozytor, historyk sztuki, twórca teatralny. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie ukończył studia magisterskie na kierunku Historia Sztuki uczęszczał także na zajęcia z muzykologii.
Ukończył także studia podyplomowe na Collegium Da Vinci, gdzie studiował nauczanie muzyki, plastyki i techniki.
Komponuje utwory muzyki poważnej, oparte o kwartet smyczkowy, jak również muzykę elektroniczną i ambient. W Zespole Szkół stworzył i kieruje Teatrem Pozytywnym
Nadzoruje też artystycznie projekt FALA DOBRA.
Uwielbia podróże, morze i kuchnię grecką. Dobre kino, teatr, muzykę klasyczną i współczesną.


Krzysztof Laddach

Nauczyciel fizyki

Ukończyłem z wyróżnieniem pierwszy i drugi stopień studiów na Politechnice Gdańskiej na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki. Obecnie jestem doktorantem w Szkole Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej w specjalności Automatyka, Elektrotechnika i Elektronika, gdzie kontynuuję prace związane z sztuczną inteligencją rozpoczęte w pracy magisterskiej.Agnieszka Kaźmierska

Nauczyciel języka kaszubskiego

Studia licencjackie ukończyłam na Uniwersytecie Gdańskim, na kierunku filologii polskiej, specjalności nauczycielskiej, dwuprzedmiotowej: polskiej oraz kaszubskiej (wiedza o języku i kulturze kaszubskiej). Tytuł magistra otrzymałam w Wyższej Szkole Ateneum w Gdańsku, na kierunku pedagogicznym, specjalność: pedagogika zintegrowanej wczesnej edukacji. Do bezterminowego nauczania języka kaszubskiego dodatkowo upoważnia mnie zaświadczenie wydane na podstawie egzaminów sprawdzających moją znajomość języka kaszubskiego na potrzeby nauczania, przeprowadzonych przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie.


ks. Wojciech Ulasiński

Nauczyciel religii

Ukończyłem Gdańskie Seminarium Duchowne i Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie Interesuję się muzyką, sportem, a przede wszystkim moją branżą: głoszeniem Ewangelii i obserwacją, jak nadal działa z mocą i przemienia ludzi.


Justyna Wardyn

Nauczyciel języka polskiego

Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Gdańskiego (specjalność nauczycielska). Interesuję się literaturą współczesną, literaturą faktu, malarstwem oraz muzyką. 


Karolina Budzisz

Nauczyciel języka polskiego

Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Gdańskiego (specjalność nauczycielska). Zrealizowała liczne praktyki zawodowe w gdańskich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Zainteresowania badawcze: postsekularyzm, stereotypizacja językowa, moda językowa, literatura podróżnicza i wspomnieniowa.


Beata Domnik

Nauczyciel chemii

Jestem absolwentką UMK w Toruniu. Kierunek chemii ukończyłam na wydziale mat – fiz- chem. Ukończyłam  również studia podyplomowe z Zarządzania Oświatą i z Doradztwa Zawodowego.  Podnoszę swoje kompetencje i umiejętności poprzez udział w wielu szkoleniach. Bardzo lubię pracę z młodzieżą, daje ona dużo satysfakcji i cały czas mobilizuje do ciągłego uczenia się. W wolnym czasie lubię przeczytać dobrą książkę i spotykać się z przyjaciółmi.


Adam Czyż

Nauczyciel wychowania fizycznego

Absolwent AWF Biała Podlaska. Współwłaściciel szkoły windsurfingu  na Półwyspie Helskim. Trener piłki nożnej, instruktor windsurfingu. Pasjonat biegania i sportów wodnych


Piotr Oberzig

Nauczyciel wychowania fizycznego

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej. Prezes i trener w Uczniowskim Klubie Sportowym Bliza Władysławowo. Organizator wielu imprez sportowych na terenie gminy Władysławowo. Miłośnik biegania i aktywnego spędzania czasu wolnego.