Technikum Informatyczne im. Macieja Płażyńskiego w Pucku


Małgorzata Oberzig

Dyrektor Szkoły

Nauczyciel matematyki

Ukończyła studia wyższe na Wydziale Matematyki Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku. Od wielu lat jest egzaminatorem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Matematyka to jej wielka pasja i fascynacja.


Krystian Formella

Wicedyrektor Szkoły

Nauczyciel matematyki i przedmiotów zawodowych

Absolwent Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej na kierunku matematyka o specjalnościach biomatematyka i bioinformatyka. Interesuje się zastosowaniem matematyki w medycynie, w szczególności przewidywaniem rozwoju chorób i epidemii.


Marcin Selke

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

Absolwent Akademii Pomorskiej w Słupsku, gdzie ukończył z wyróżnieniem studia magisterskie na kierunku Filologia Polska (nauczycielska). W trakcie dalszych studiów na Uniwersytecie Gdańskim zdobył uprawnienia do nauczania przedmiotów informatycznych na wszystkich poziomach kształcenia. Prywatnie fan Sherlocka Holmesa, miłośnik literatury kryminalnej, muzyki elektronicznej i rozrywki typu escape room. Interesuje się też tematyką IT, a w szczególności sferą hardware.


Roman Meina

Nauczyciel fizyki i przedmiotów zawodowych

Absolwent fizyki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Słupsku. W takcie studiów zdobył uprawnienia do nauczania informatyki w szkołach ogólnokształcących i zawodowych. Trener szkoleń informatycznych. Wieloletni pracownik sektora IT branży korporacyjnej.


Natalia Formella

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

Absolwentka informatyki na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Jej zainteresowania zawodowe skupiają się wokół inżynierii danych i tworzenia gier komputerowych.


Norbert Budzisz

Nauczyciel matematyki

Absolwent Politechniki Gdańskiej. W pracy z uczniami kieruje się sentecją Janusza Korczaka: „Dobry wychowawca nie wtłacza a wyzwala, nie ciągnie a wznosi, nie ugniata a kształtuje, nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje.”


Kinga Klebba

Nauczyciel geografii

Ukończyłam geografię, ze specjalnością Geografia fizyczna i kształtowanie krajobrazu na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz kurs pedagogiczny. Interesuję się historią i geografią Kaszub. Uwielbiam piesze i rowerowe wycieczki.


Anna Lesnau Wallis

Nauczyciel języka angielskiego

Ukończyłam Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Na uniwersytecie VanAmsterdam w Holandii brałam udział w projekcie dotyczącym przemian demograficznych i segregacji mniejszości narodowych w Londynie.Jestem także absolwentką City of Bristol College, United Kingdom, AATTechnician NVQ4.


Natalia Reske

Nauczyciel języka angielskiego

Jestem absolwentką filologii angielskiej i Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Toruniu oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaj Kopernika w Toruniu. Język angielski jest dla mnie przede wszystkim narzędziem służącym komunikacji, poznawaniu ludzi i świata, dlatego też w swojej pracy największy nacisk kładę na przyswojenie przez uczniów tej sprawności tak, aby nauka nie kojarzyła im się tylko z mozolnym zapamiętywaniem listy nowych słówek, ale ze zdobywaniem umiejętności, którą będą mogli wykorzystać w praktyce.


Katarzyna Rawicz-Stocka

Nauczyciel języka angielskiego

Jestem magistrem anglistyki o specjalności tłumaczeniowej. Oprócz literatury krajów anglosaskich do moich zainteresowań należą także kraje Dalekiego Wschodu, w szczególności kultura i język japoński


Halina Kacperek

Nauczyciel wiedzy o społeczeństwie

Jestem absolwentką Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku, gdzie uzyskałam tytuł magistra historii (specjalność nauczycielska ). Ukończyłam również studia podyplomowe w zakresie politologii na Uniwersytecie Gdańskim. Ponadto posiadam również uprawnienia do nauki przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie. Bardzo lubię pracę z młodzieżą i uczenie. Uważam, że historia jest nauczycielką życia. Uwielbiam również czytać książki i oglądać dobre filmy.


Przemysław Łockiewicz

Nauczyciel historii

Jestem absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego. Uzyskałem stopień doktora nauk humanistycznych oraz licencjat z filologii klasycznej o specjalności cywilizacja śródziemnomorska. Wykładam również na Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Moją pasją jest historia, socjologia oraz języki starożytne. Lubię podróżować i poznawać zabytki antycznych kultur.


Robert Kanaan

Nauczyciel wiedzy o kulturze, historii sztuki i muzyki

Kompozytor, historyk sztuki, twórca teatralny. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie ukończył studia magisterskie na kierunku Historia Sztuki uczęszczał także na zajęcia z muzykologii.
Ukończył także studia podyplomowe na Collegium Da Vinci, gdzie studiował nauczanie muzyki, plastyki i techniki.
Komponuje utwory muzyki poważnej, oparte o kwartet smyczkowy, jak również muzykę elektroniczną i ambient. W Zespole Szkół stworzył i kieruje Teatrem Pozytywnym
Nadzoruje też artystycznie projekt FALA DOBRA.
Uwielbia podróże, morze i kuchnię grecką. Dobre kino, teatr, muzykę klasyczną i współczesną.


Krzysztof Laddach

Nauczyciel fizyki

Ukończyłem z wyróżnieniem pierwszy i drugi stopień studiów na Politechnice Gdańskiej na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki. Obecnie jestem doktorantem w Szkole Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej w specjalności Automatyka, Elektrotechnika i Elektronika, gdzie kontynuuję prace związane z sztuczną inteligencją rozpoczęte w pracy magisterskiej.Agnieszka Kaźmierska

Nauczyciel języka kaszubskiego

Studia licencjackie ukończyłam na Uniwersytecie Gdańskim, na kierunku filologii polskiej, specjalności nauczycielskiej, dwuprzedmiotowej: polskiej oraz kaszubskiej (wiedza o języku i kulturze kaszubskiej). Tytuł magistra otrzymałam w Wyższej Szkole Ateneum w Gdańsku, na kierunku pedagogicznym, specjalność: pedagogika zintegrowanej wczesnej edukacji. Do bezterminowego nauczania języka kaszubskiego dodatkowo upoważnia mnie zaświadczenie wydane na podstawie egzaminów sprawdzających moją znajomość języka kaszubskiego na potrzeby nauczania, przeprowadzonych przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie.


ks. Wojciech Ulasiński

Nauczyciel religii

Ukończyłem Gdańskie Seminarium Duchowne i Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie Interesuję się muzyką, sportem, a przede wszystkim moją branżą: głoszeniem Ewangelii i obserwacją, jak nadal działa z mocą i przemienia ludzi.


Justyna Wardyn

Nauczyciel języka polskiego

Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Gdańskiego (specjalność nauczycielska). Interesuję się literaturą współczesną, literaturą faktu, malarstwem oraz muzyką. 


Beata Domnik

Nauczyciel chemii

Jestem absolwentką UMK w Toruniu. Kierunek chemii ukończyłam na wydziale mat – fiz- chem. Ukończyłam  również studia podyplomowe z Zarządzania Oświatą i z Doradztwa Zawodowego.  Podnoszę swoje kompetencje i umiejętności poprzez udział w wielu szkoleniach. Bardzo lubię pracę z młodzieżą, daje ona dużo satysfakcji i cały czas mobilizuje do ciągłego uczenia się. W wolnym czasie lubię przeczytać dobrą książkę i spotykać się z przyjaciółmi.


Adam Czyż

Nauczyciel wychowania fizycznego

Absolwent AWF Biała Podlaska. Współwłaściciel szkoły windsurfingu  na Półwyspie Helskim. Trener piłki nożnej, instruktor windsurfingu. Pasjonat biegania i sportów wodnych


Piotr Oberzig

Nauczyciel wychowania fizycznego

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej. Prezes i trener w Uczniowskim Klubie Sportowym Bliza Władysławowo. Organizator wielu imprez sportowych na terenie gminy Władysławowo. Miłośnik biegania i aktywnego spędzania czasu wolnego.