Technikum Informatyczne im. Macieja Płażyńskiego w Pucku

Kadra


Małgorzata Oberzig

Dyrektor Szkoły

Nauczyciel matematyki

Ukończyła studia wyższe na Wydziale Matematyki Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku. Od wielu lat jest egzaminatorem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Matematyka to jej wielka pasja i fascynacja.


Krystian Formella

Wicedyrektor Szkoły

Nauczyciel matematyki

Absolwent Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej na kierunku matematyka o specjalnościach biomatematyka i bioinformatyka. Interesuje się zastosowaniem matematyki w medycynie, w szczególności przewidywaniem rozwoju chorób i epidemii.


Marcin Selke

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

Absolwent Akademii Pomorskiej w Słupsku, gdzie ukończył z wyróżnieniem studia magisterskie na kierunku Filologia Polska (nauczycielska). W trakcie dalszych studiów na Uniwersytecie Gdańskim zdobył uprawnienia do nauczania przedmiotów informatycznych na wszystkich poziomach kształcenia. Prywatnie fan Sherlocka Holmesa, miłośnik literatury kryminalnej, muzyki elektronicznej i rozrywki typu escape room. Interesuje się też tematyką IT, a w szczególności sferą hardware.


Roman Meina

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

Absolwent fizyki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Słupsku. W takcie studiów zdobył uprawnienia do nauczania informatyki w szkołach ogólnokształcących i zawodowych. Trener szkoleń informatycznych. Wieloletni pracownik sektora IT branży korporacyjnej.


Natalia Formella

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

Absolwentka informatyki na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Jej zainteresowania zawodowe skupiają się wokół inżynierii danych i tworzenia gier komputerowych.


Kinga Klebba

Nauczyciel geografii

Ukończyłam geografię, ze specjalnością Geografia fizyczna i kształtowanie krajobrazu na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz kurs pedagogiczny. Interesuję się historią i geografią Kaszub. Uwielbiam piesze i rowerowe wycieczki.


Natalia Reske

Nauczyciel języka angielskiego

Jestem absolwentką filologii angielskiej i Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Toruniu oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaj Kopernika w Toruniu. Język angielski jest dla mnie przede wszystkim narzędziem służącym komunikacji, poznawaniu ludzi i świata, dlatego też w swojej pracy największy nacisk kładę na przyswojenie przez uczniów tej sprawności tak, aby nauka nie kojarzyła im się tylko z mozolnym zapamiętywaniem listy nowych słówek, ale ze zdobywaniem umiejętności, którą będą mogli wykorzystać w praktyce.


Halina Kacperek

Nauczyciel historii

Jestem absolwentką Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku, gdzie uzyskałam tytuł magistra historii (specjalność nauczycielska ). Ukończyłam również studia podyplomowe w zakresie politologii na Uniwersytecie Gdańskim. Ponadto posiadam również uprawnienia do nauki przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie. Bardzo lubię pracę z młodzieżą i uczenie. Uważam, że historia jest nauczycielką życia. Uwielbiam również czytać książki i oglądać dobre filmy.


Przemysław Łockiewicz

Nauczyciel historii

Jestem absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego. Uzyskałem stopień doktora nauk humanistycznych oraz licencjat z filologii klasycznej o specjalności cywilizacja śródziemnomorska. Wykładam również na Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Moją pasją jest historia, socjologia oraz języki starożytne. Lubię podróżować i poznawać zabytki antycznych kultur.


Agnieszka Kaźmierska

Nauczyciel języka kaszubskiego

Studia licencjackie ukończyłam na Uniwersytecie Gdańskim, na kierunku filologii polskiej, specjalności nauczycielskiej, dwuprzedmiotowej: polskiej oraz kaszubskiej (wiedza o języku i kulturze kaszubskiej). Tytuł magistra otrzymałam w Wyższej Szkole Ateneum w Gdańsku, na kierunku pedagogicznym, specjalność: pedagogika zintegrowanej wczesnej edukacji. Do bezterminowego nauczania języka kaszubskiego dodatkowo upoważnia mnie zaświadczenie wydane na podstawie egzaminów sprawdzających moją znajomość języka kaszubskiego na potrzeby nauczania, przeprowadzonych przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie.


ks. Wojciech Ulasiński

Nauczyciel religii

Ukończyłem Gdańskie Seminarium Duchowne i Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie Interesuję się muzyką, sportem, a przede wszystkim moją branżą: głoszeniem Ewangelii i obserwacją, jak nadal działa z mocą i przemienia ludzi.


Karolina Budzisz

Nauczyciel języka polskiego

Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Gdańskiego (specjalność nauczycielska). Zrealizowała liczne praktyki zawodowe w gdańskich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Zainteresowania badawcze: postsekularyzm, stereotypizacja językowa, moda językowa, literatura podróżnicza i wspomnieniowa.


Beata Domnik

Nauczyciel chemii

Jestem absolwentką UMK w Toruniu. Kierunek chemii ukończyłam na wydziale mat – fiz- chem. Ukończyłam  również studia podyplomowe z Zarządzania Oświatą i z Doradztwa Zawodowego.  Podnoszę swoje kompetencje i umiejętności poprzez udział w wielu szkoleniach. Bardzo lubię pracę z młodzieżą, daje ona dużo satysfakcji i cały czas mobilizuje do ciągłego uczenia się. W wolnym czasie lubię przeczytać dobrą książkę i spotykać się z przyjaciółmi.


Adam Czyż

Nauczyciel wychowania fizycznego

Absolwent AWF Biała Podlaska. Współwłaściciel szkoły windsurfingu  na Półwyspie Helskim. Trener piłki nożnej, instruktor windsurfingu. Pasjonat biegania i sportów wodnych


Piotr Oberzig

Nauczyciel wychowania fizycznego

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej. Prezes i trener w Uczniowskim Klubie Sportowym Bliza Władysławowo. Organizator wielu imprez sportowych na terenie gminy Władysławowo. Miłośnik biegania i aktywnego spędzania czasu wolnego.