Technikum Informatyczne im. Macieja Płażyńskiego w Pucku


Małgorzata Oberzig

Dyrektor Szkoły

Nauczyciel matematyki

Matematyka jest moją wielką pasją i fascynacją. Uwielbiam uczyć, mogłabym godzinami tłumaczyć swoim uczniom skomplikowane zadania. Najbardziej cieszy mnie to, że wielu moich wychowanków studiuje bądź już ukończyło studia związane z matematyką. Szanuje bardzo swoich uczniów i lubię słuchać z czym mają problem, aby móc pomóc go rozwiązać. Mimo, że uważam iż praca nauczyciela jest bardzo ciężka nie zamieniłabym jej na żadną inną.

Ukończyłam studia wyższe na Wydziale Matematyki Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku. Od wielu lat jestem egzaminatorem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.


Krystian Formella

Wicedyrektor Szkoły

Nauczyciel matematyki i przedmiotów zawodowych

Absolwent Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej na kierunku matematyka o specjalnościach biomatematyka i bioinformatyka. Interesuje się zastosowaniem matematyki w medycynie, w szczególności przewidywaniem rozwoju chorób i epidemii.


Marcin Selke

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

Absolwent Akademii Pomorskiej w Słupsku, gdzie ukończył z wyróżnieniem studia magisterskie na kierunku Filologia Polska (nauczycielska). W trakcie dalszych studiów na Uniwersytecie Gdańskim zdobył uprawnienia do nauczania przedmiotów informatycznych na wszystkich poziomach kształcenia. Prywatnie fan Sherlocka Holmesa, miłośnik literatury kryminalnej, muzyki elektronicznej i rozrywki typu escape room. Interesuje się też tematyką IT, a w szczególności sferą hardware.


Roman Meina

Nauczyciel fizyki i przedmiotów zawodowych

Absolwent fizyki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Słupsku. W takcie studiów zdobył uprawnienia do nauczania informatyki w szkołach ogólnokształcących i zawodowych. Nauczyciel i wychowawca w szkole podstawowej oraz liceum ogólnokształcącym. Trener szkoleń informatycznych. Wieloletni pracownik sektora IT branży korporacyjnej.


Natalia Formella

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

Absolwentka informatyki na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Jej zainteresowania zawodowe skupiają się wokół inżynierii danych i tworzenia gier komputerowych.


Norbert Budzisz

Nauczyciel matematyki

Absolwent Politechniki Gdańskiej. W pracy z uczniami kieruje się sentecją Janusza Korczaka: „Dobry wychowawca nie wtłacza a wyzwala, nie ciągnie a wznosi, nie ugniata a kształtuje, nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje.”


Kinga Klebba

Nauczyciel geografii

Ukończyłam geografię, ze specjalnością Geografia fizyczna i kształtowanie krajobrazu na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz kurs pedagogiczny. Interesuję się historią i geografią Kaszub. Uwielbiam piesze i rowerowe wycieczki.


Monika Piotrowicz

Nauczyciel chemii

Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej na kierunku Biotechnologia w zakresie technologia, biotechnologia i analiza żywności. Ukończyła Studium Pedagogiczne, aby móc realizować się w pracy z dziećmi i młodzieżą. Obserwowanie sukcesów swoich wychowanków daje jej wielką satysfakcję. Dąży do tego, aby rozbudzić w uczniach zainteresowanie chemią i ukazać, że ta dziedzina nauki towarzyszy im w każdym obszarze życia. Indywidualnie podchodzi do potrzeb i umiejętności każdego ucznia. Motywuje ich do nauki i pracy nad sobą.


Karolina Turczyn

Nauczyciel wspomagający

Ukończyłam studia, drugiego stopnia z pedagogiki wczesnoszkolnej z terapią pedagogiczną oraz studia podyplomowe z pedagogiki rewalidacyjnej ze wspomaganiem rozwoju i terapią osób niepełnosprawnych. Miałam przyjemność pracować z osobami z różnego rodzaju niepełnosprawnością, w dalszym ciągu doskonalę swoje umiejętności i pogłębiam swoją wiedzę jako oligofrenopedagog.


Anna Lesnau Wallis

Nauczyciel języka angielskiego

Edukacja:
– Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, studia magisterskie, kierunek geografia,
– Universiteit Van Amsterdam w Holandii, badania przemian demograficznych i segregacji mniejszości narodowych w Londynie,
– City of Bristol College, United Kingdom, AAT Technician NVQ4 ,
– CAE Cambridge Certificate, C2 .


Natalia Reske

Nauczyciel języka angielskiego

Jestem absolwentką filologii angielskiej i Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Toruniu oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaj Kopernika w Toruniu. Język angielski jest dla mnie przede wszystkim narzędziem służącym komunikacji, poznawaniu ludzi i świata, dlatego też w swojej pracy największy nacisk kładę na przyswojenie przez uczniów tej sprawności tak, aby nauka nie kojarzyła im się tylko z mozolnym zapamiętywaniem listy nowych słówek, ale ze zdobywaniem umiejętności, którą będą mogli wykorzystać w praktyce.


Katarzyna Rawicz-Stocka

Nauczyciel języka angielskiego

Jestem magistrem anglistyki o specjalności tłumaczeniowej. Oprócz literatury krajów anglosaskich do moich zainteresowań należą także kraje Dalekiego Wschodu, w szczególności kultura i język japoński


Ewa Lange

Nauczyciel języka angielskiego

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego. Pedagog, tłumacz i literaturoznawca. Język angielski kocha od zawsze, wiedzę o nim przekazuje kolejnym pokoleniom już niemal dekadę. Od urodzenia mieszka nad Bałtykiem i nie wyobraża sobie życia bez szumu morza w tle. Uwielbia czytać, szczególnie literaturę fantasy; ulubionym autorem na zawsze pozostanie J.R.R. Tolkien.


Halina Kacperek

Nauczyciel wiedzy o społeczeństwie

Jestem absolwentką Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku, gdzie uzyskałam tytuł magistra historii (specjalność nauczycielska ). Ukończyłam również studia podyplomowe w zakresie politologii na Uniwersytecie Gdańskim. Ponadto posiadam również uprawnienia do nauki przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie. Bardzo lubię pracę z młodzieżą i uczenie. Uważam, że historia jest nauczycielką życia. Uwielbiam również czytać książki i oglądać dobre filmy.


Przemysław Łockiewicz

Nauczyciel historii

Jestem absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego. Uzyskałem stopień doktora nauk humanistycznych oraz licencjat z filologii klasycznej o specjalności cywilizacja śródziemnomorska. Wykładam również na Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Moją pasją jest historia, socjologia oraz języki starożytne. Lubię podróżować i poznawać zabytki antycznych kultur.


Robert Kanaan

Nauczyciel wiedzy o kulturze, historii sztuki i muzyki

Kompozytor, historyk sztuki, twórca teatralny. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie ukończył studia magisterskie na kierunku Historia Sztuki uczęszczał także na zajęcia z muzykologii.
Ukończył także studia podyplomowe na Collegium Da Vinci, gdzie studiował nauczanie muzyki, plastyki i techniki.
Komponuje utwory muzyki poważnej, oparte o kwartet smyczkowy, jak również muzykę elektroniczną i ambient. W Zespole Szkół stworzył i kieruje Teatrem Pozytywnym
Nadzoruje też artystycznie projekt FALA DOBRA.
Uwielbia podróże, morze i kuchnię grecką. Dobre kino, teatr, muzykę klasyczną i współczesną.


Ks. Artur Suska

Nauczyciel religii

– Urodzony 22.08.1975 w Brzegu Dolnym (dolnośląskie),
– służba w wojsku: 1996-1997,
– studia na Uniwersytecie Wrocławskim: administracja,
– praca zawodowa 1998-2010,
– Studia teologiczne ukończone w 2016 roku ,
– zainteresowania: muzyka, sport, podróże ,
– posługuje w parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Pucku .


Krzysztof Laddach

Nauczyciel fizyki

Ukończyłem z wyróżnieniem pierwszy i drugi stopień studiów na Politechnice Gdańskiej na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki. Obecnie jestem doktorantem w Szkole Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej w specjalności Automatyka, Elektrotechnika i Elektronika, gdzie kontynuuję prace związane z sztuczną inteligencją rozpoczęte w pracy magisterskiej. W nauczaniu fizyki uważam, że oprócz wyniku ważne jest jej rozumienie.