Technikum Informatyczne
im. Macieja Płażyńskiego
w Pucku

Rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 została zakończona.