Technikum Informatyczne im. Macieja Płażyńskiego w Pucku

Wychowawca klasy TiP: Krystian Formella