Technikum Informatyczne
im. Macieja Płażyńskiego
w Pucku