Technikum Informatyczne im. Macieja Płażyńskiego w Pucku

Wygrana w konkursie „InfoSłupia”

18 kwietnia uczniowie naszej szkoły i opiekun p. Marcin Selke udali się do Słupska na półfinały Międzywojewódzkiego Konkursu Informatycznego „InfoSłupia”. W tym roku odbyła się 10. jubileuszowa edycja tego wydarzenia.


Reprezentacja szkoły wyłoniona została podczas etapu szkolnego. W jej skład weszli uczniowie klas 3TI i 5TI – Maciej, Oskar, Norbert i Dawid.


Konkurs „InfoSłupia” jest kierowany do uzdolnionej informatycznie młodzieży szkół ponadpodstawowych. Odbywa się w Zespole Szkół „Elektryk” im. Noblistów Polskich w Słupsku. Partnerem wydarzenia jest m. in. Uniwersytet Pomorski.


Półfinał polegał na rozwiązaniu testu wielokrotnego wyboru oraz 3 zadań otwartych. W tym etapie wyłoniono 10 finalistów. Dwójka naszych uczniów – Maciej (3TI) i Dawid (5TI) znalazła się w tym gronie. Norbert i Oskar uplasowali się wśród najlepszej 20, tracąc niewiele punktów do finalistów.


Na finał składały się dwie części. Pierwsza – praktyczna, gdzie uczestnicy rozwiązywali na komputerze zadania z zakresu programowania, algorytmiki, logiki i pokrewnych. Druga odbyła się w formie quizu z udziałem publiczności. Każdy finalista wybierał 3 pytania z puli 40 dostępnych. Poprawne odpowiedzi były punktowane. Wyniki uzyskane w obu częściach i półfinale sumowały się.


Po przerwie nastąpiło ogłoszenie wyników. Z dumą przekazujemy, że Maciej uplasował się na 7. miejscu, za co otrzymał pojemną pamięć przenośną. Na szczycie podium drugi rok z rzędu stanął Dawid. Główną nagrodą był laptop. Finaliści otrzymali też dyplomy oraz gratulacje z rąk dyrekcji szkoły, organizatorów konkursu, przedstawicieli Uniwersytetu Pomorskiego, a także sponsorów.


Wszystkim uczestnikom gorąco gratulujemy! Zachęcamy do obejrzenia krótkiej fotorelacji z wydarzenia.