Technikum Informatyczne im. Macieja Płażyńskiego w Pucku

Program URANIUM – kolejne spotkanie z Politechniką Gdańską!

Dziś w naszej szkole odbyły się zajęcia z podstaw obsługi oprogramowania do zautomatyzowanego składu tekstu LaTeX. Wykład wprowadzający do środowiska prowadziła dr Agnieszka Bartłomiejczyk, prof. PG, a laboratoria prowadzili doktoranci Politechniki Gdańskiej – mgr Patryk Topór oraz mgr Michał Palczewski. Uczniowie tworzyli podstawowe dokumenty z wykorzystaniem grafik oraz języka matematyki.
Następne spotkanie z wykładowcami już w grudniu!