Technikum Informatyczne im. Macieja Płażyńskiego w Pucku

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej