Technikum Informatyczne im. Macieja Płażyńskiego w Pucku

Dzień Patrona 2023

Społeczność Zespołu Szkół im. Macieja Płażyńskiego w Pucku czyli Technikum Informatyczne im. Macieja Płażyńskiego w Pucku, Liceum Akademickie im. Macieja Płażyńskiego w Pucku, Liceum Służb Mundurowych im. Macieja Płażyńskiego w Pucku obchodziła uroczyście swój dzień patrona.

W wydarzeniu uczestniczyli licznie przybyli goście na czele z małżonką patrona Panią Elżbietą Płażyńską, Panem Posłem na Sejm Kazimierzem Plocke, Starostą Powiatu Puckiego Jarosławem Białkiem, Przewodniczącym Rady Miasta Helu Markiem Chroniem, Zastępcą Dowódcy 43. Batalionu Saperów w Rozewiu kmdr ppor. Piotrem Załęskim i innymi przedstawicielami samorządu, służb oraz instytucji pozarządowych.

W czasie uroczystości miało miejsce ślubowanie uczniów klas pierwszych, wręczenie nagród pozytywnym nauczycielom i pracownikom oraz uczniom odnoszącym sukcesy w różnych dziedzinach. Była to okazja do podsumowań, ale i też do przedstawienia planów na przyszłość tych nieustannie rozwijających się szkół.