Technikum Informatyczne im. Macieja Płażyńskiego w Pucku

Program Uranium

Dziś w naszej szkole odbyło się spotkanie organizacyjne dotyczące współpracy w ramach programu URANIUM. Odwiedzili nas pracownicy naukowi Politechniki Gdańskiej dr hab. Piotr Bartłomiejczyk, prof. PG oraz opiekun projektu dr Agnieszka Bartłomiejczyk, prof. PG. Wykład inauguracyjny dla naszych uczniów odbędzie się na Politechnice Gdańskiej w trzecim tygodniu października.

Projekt zatytułowany Technologie komputerowe i narzędzia matematyczne w kształceniu przyszłych inżynierów pozwoli uczniom naszej szkoły nabyć wiedzę między innymi z zakresu projektowania gier z teorią grafów, analizy danych i prognozy oraz uczenia maszynowego. Zajęcia prowadzone przez wykładowców będą odbywać się na Politechnice Gdańskiej oraz w pracowniach przedmiotów zawodowych w naszej szkole.