Technikum Informatyczne im. Macieja Płażyńskiego w Pucku

Wychowawca klasy: Marta Willa

Rok szkolny 2018/2019


Wychowawca klasy: Ewa Misztal

Rok szkolny 2019/2020