Technikum Informatyczne im. Macieja Płażyńskiego w Pucku

Wychowawca klasy Ti: Daria Brzezińska