Technikum Informatyczne im. Macieja Płażyńskiego w Pucku

Stypendium PRM dla naszego ucznia

Pomorski Kurator Oświaty informuje, że decyzją Premiera, Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2023/2024 w Technikum Informatycznym im. Macieja Płażyńskiego w Pucku otrzymał Oskar Janik z klasy 5TI.

Serdecznie gratulujemy!