Technikum Informatyczne
im. Macieja Płażyńskiego
w Pucku

Egzamin E.14

Kolejny rok z rzędu możemy się pochwalić wspaniałymi wynikami egzaminu zawodowego, który odbył się w styczniu. Po raz kolejny nasi uczniowie zdali go w 100%, osiągając bardzo wysokie wyniki na poziomie 93,65% z części pisemnej i 96,9% z części praktycznej. Ogromne gratulacje dla uczniów i podziękowania dla nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy znakomicie przygotowali naszych maturzystów do zdania egzaminu E.14!