Technikum Informatyczne im. Macieja Płażyńskiego w Pucku

Wychowawca klasy: Norbert Budzisz

Rok szkolny 2016/2017


Rok szkolny 2017/2018