Technikum Informatyczne
im. Macieja Płażyńskiego
w Pucku

Wychowawca klasy: Norbert Budzisz

Rok szkolny 2016/2017


Rok szkolny 2017/2018