Technikum Informatyczne im. Macieja Płażyńskiego w Pucku

Wyniki egzaminu zawodowego

Poznaliśmy wyniki egzaminu zawodowego z kwalifikacji INF. 03 – Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.

Z radością informujemy, że średni wynik z części pisemnej wyniósł 89,8 %, a z części praktycznej 95,5 %

Gratulacje dla wszystkich zdających!