Technikum Informatyczne im. Macieja Płażyńskiego w Pucku

Wyniki matury 2021

Poznaliśmy wyniki egzaminu maturalnego i z radością informujemy, że rezultaty uzyskane przez uczniów Technikum Informatycznego im. Macieja Płażyńskiego w Pucku zarówno z przedmiotów obowiązkowych jak i dodatkowych, przewyższają średnie wyniki w kraju.

Gratulacje dla naszych absolwentów!